Članovi kluba

Ime i prezime Datum rođenja Adresa Mesto JMBG Br LK Mobilni Uredi
Ime i prezime Datum rođenja Adresa Mesto JMBG Br LK Mobilni Uredi
Zoran Kosanović 11-11-1982 Banatska 2v Sombor 1111982110017 006693041 063/468-077
Antonija Nađ - Kosanović 08-05-1986 Banatska 2v Sombor 0805986815609 111111111 062/266-522
Predrag Drljača 26-04-1982 beskućnik klupa u parku 123456789012 123456789 066/007-690