Izgradnja Kajak centra Sombor

Na sastanku 13. novembra 2017. godine u Kečkemetu, u Mađarskoj, zajednički nadzorni odbor programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija je odabrao projekte za finansiranje. Među odabranim projektima se našao i Baja-Sombor Greenways.

Projekat će zajednički biti realizovan od strane grada Sombora, grada Baje i Turistička organizacije grada Baje.

Osnovne aktivnosti na projektu su adaptacija objekta „Kajak centar” Sombor, izgradnja odmorišta za bicikliste sa toaletom i nadstrešnicom u Somboru i Bezdanu, izrada mobilne aplikacije sa ponudom turističkog sadržaja dva prekogranična regiona, sportski i turistički događaji sa obe strane granice.

Ukupna vrednost projekta je 403.971 evra, od čega je deo za grad Sombor 141.821,00 evra.

Adaptacijom i renoviranjem postojećeg objekta grad Sombor će pružiti odlične uslove za rad budućim kajakašima, bilo da se radi o rekretivnom ili takmičarskom baljenju ovim sportom.